Hur räknar jag ut vilken tid mitt barn får vara på förskolan?

Man utgår från vårdnadshavarens/havarnas arbetstider och lägger till 30 minuter före och efter, eller om man har längre restid än 30 minuter, den tid resan tar. Exempel: om vårdnadshavare 1’s arbetstid är 7-16 och vårdnadshavare 2’s tid är 11-19 blir barnets vistelsetid 10.30-16.30. Personalen anpassar sina arbetstider efter barnens schema. Ändrad arbetstid ska meddelas personalen så snart som möjligt. Är det inom kortare tid än 5 arbetsdagar kan man bli nekad ändringen p.g.a. planeringen för verksamheten och personalgruppens tider. Ändringar som medför en långvarig ändring av personalens schema ska lämnas in senast 2 veckor innan ändringen börjar gälla.

Hur räknas barnets tid på förskolan?

Från det att ni kommer in genom dörren tills ni går ut genom dörren, dvs, lämning och hämtning inkluderas i tiden.

Jag slutade tidigare än planerat, får jag hämta mitt barn på förskolan?

Självklart! Rätten att ha barnet på förskolan utgår från den faktiska arbetstiden och innebär att du ska hämta ditt barn efter att du slutat arbetet, även om det blivit tidigare än du meddelat.

Jag studerar, hur mycket tid får mitt barn på förskolan?

Det beror på hur dina studier ser ut. Studerar du mindre än 20h/veckan har du rätt att utnyttja tid upp till 20h. Studerar du heltid har du rätt att lägga tiden utifrån schemat och studiebehovet.

Vi har fått syskon och jag kommer att vara föräldraledig med barnet. Hur mycket tid får storasyskonet vara på förskolan?

Storasyskonet har rätt till 20h/veckan, timmar som förskolan styr utifrån verksamheten. Har barnet fyllt 3 år/ska fylla 3 år under året är dessa 20h gratis från 1 augusti, s.k allmän förskola.

Jag har semester på fredag, får barnet vara på förskolan ändå?

Tyvärr inte, under semester eller annan ledighet förväntas du vara med ditt barn.