Vår Personal

På Pinocchio är vi  11 st anställda. Det är 1 rektor/förskollärare, 2 förskollärare, 2 barnskötare/montessoripedagoger, 4 barnskötare, 1 resurs/städ och vår husmor. Vi utbildar fortlöpande vår personal inom montessoriområdet.

Vår egen husmor köper in och lagar all vår mat.

All personal har gått eller kommer att gå kurser i Hjärt- och Lungräddning samt “Brandkunskap” som uppdateras med jämna mellanrum.

 

Husmor

Therese Jansson: Har bakgrund som husmor på en kursgård. Stor erfarenhet av matlagning, städ och inköp. Har arbetat hos oss sedan 2015. Therese driver också förskolan, tillsammans med Jessica,  sedan årsskiftet 2017/2018 och är ledamot i styrelsen.

 

Avdelning Figaro

Jessica Källström: Är rektor och utbildad förskollärare sedan 1998. Har gått “Förskolechefsutbildningen” för FSO 2016/2017. Hon har arbetat både på föräldrakooperativ och även i kommunal förskola. Jessica har arbetat hos oss sedan 2014. Sedan årsskiftet 2017/2018 driver hon också förskolan, tillsammans med Therese,  och är ledamot i styrelsen. Jessica läser just nu till montessorilärare och är färdig i juni 2021

Åsa Björk: Är utbildad barnskötare som började arbeta hos oss i november 2019. Har arbetat länge inom skola och fritids men har nu hittat tillbaka till förskolan.

Michelle Ekerstrand: Har tidigare arbetat på montessoriförskola där hon också påbörjat en utbildning till montessoripedagog. Började arbeta hos oss i april 2020.

Matteo Charette: Arbetar som resurs på avdelningen och är även ansvarig för städningen av förskolans lokaler. Matteo började arbeta hos oss som resurs 2019 och ansvarar för städningen sedan maj 2020.

 

 

Avdelning Cleo

Berith Hård: Är utbildad barnskötare, personlig assistent och har även en omsorgsutbildning för att leda och bedriva förskoleverksamhet. Berith är också montessoriassistent med rätt att använda allt material. Berith  har arbetat hos oss sedan 2003.

Lisa Bergstrand: Har tidigare erfarenheter från förskolor i Stockholm där hon bl.a. varit med och startat nya avdelning på en förskola. Har själv gått på Montessori när hon var barn. Har arbetat hos oss sedan april 2020.

Marie Carlsson: Utbildad förskollärare med erfarenheter från både privata och kommunala förskolor. Har arbetat mångkulturellt och med barn av behov av särskilt stöd. Har arbetat som timvikarie hos oss sedan 2018 men fick en fast tjänst i april 2020.

 

Avdelning Monstro

Sanne Antonssen: Förskollärare med gedigen erfarenhet. Har arbetat på både kommunala och fristående förskolor i olika positioner. Har även arbetat med barn i behov av särskilt stöd och på mångkulturella förskolor. Började hos oss i december 2020.

Bitte Mukkala: Är montessoriassistent. Bitte har tidigare arbetat både på Cleo och Figaro och har arbetat hos oss sedan 2003.

Petra Ljungkvist: Barnskötare som tidigare arbetat inom kommunens förskolor. Har erfarenhet från barn i behov av särskilt stöd och mångkultur. Har arbetat hos oss sedan april 2020.