Montessoriförskolan Pinocchio

 

Vi har lediga platser kvar, ring oss för information!

 

Välkommen till Pinocchios hemsida och en personaldriven förskola i hjärtat av Sörmland som är inspirerad av Maria Montessoris principer.

Kommer Du på besök till en montessoriförskola kan Du knappast låta bli att fascineras av den aktivitet som råder. Här får Du se barn mellan 1-6 år som bakar, putsar skor, dukar bord eller ägnar sig åt andra praktiska sysselsättningar. Eller barn som med hjälp av pärlor i olika färger, träkuber och stavar sätter sig in i matematikens grunder. Kanske förvånar det dig att en 3-åring med största koncentration lägger pussel med världsdelarna som bitar? Eller att en 4-åring med största iver tränar sig i konsten att skriva? Och kanske tycker Du att det är konstigt att en 5-åring pratar om trianglar, cirklar och parallellogram som det självklaraste ting?

Montessoriförskolan rymmer mängder av spännande saker. Genom lek och stimulans får barnen utlopp för fantasi och svar på sina många nyfikna frågor. Genom att inte i tid och otid hjälpa barnen, utan låta dem fritt experimentera, känna sig fram och öva inom olika områden, har man undanröjt alla de hinder, som vi vuxna normalt ställer i vägen för barnens naturliga utveckling. Så vad Du ser i montessoriförskolan är helt enkelt prov på vad som händer, när man i rätt miljö och med rätt stimulans tar vara på barnens inneboende resurser. Du ser prov på att barn både vill och kan betydligt mer än vi vuxna tror. Och att barn måste få stimulans inom alla områden för att kunna utveckla hela sin personlighet.

Vi är övertygade om vår förskola kännetecknas av just detta och att de barn som går här har en vilja och drivkraft att lära sig saker genom att själva våga prova på och bestämma vad som går att göra och inte låta andra avgöra det. De barn som gått här, kommer gärna tillbaka och minns hur det var på Pinocchio och pratar med värme i rösten om sina kompisar och fröknar.

Välkommen Du också!

Delar hämtade ur Montessori Tidningen, nr 3, 1994